Kort ventetid.  Gratis parkering
Holder til i 3 etg på Toppen helsesenter på Sirkus Shopping
Ta kontakt på på mob 98617833 el j.strand@flyt.biz

Tjenester for privatpersoner/bedrifter

For privatpersoner :

behandling av, angst,depresjon,spiseforstyrrelser,

traumer/livskriser,rus/spilleavhengihet,

selvutvikling, jobbrelaterte problemer

 

For bedrifter:

Konflikthåndtering

kurs

sykemeldingsforebygging

ledelsesutvikling/samtaler