Kort ventetid. Kontoradresse Nordregate 12. 6 etasje. Mob 98617833 eller jorgenstrand935@gmail.com

Tjenester for privatpersoner/bedrifter

For privatpersoner :

behandling av, angst,depresjon,spiseforstyrrelser,

traumer/livskriser,rus/spilleavhengihet,

selvutvikling, jobbrelaterte problemer

 

For bedrifter:

Konflikthåndtering

kurs

sykemeldingsforebygging

ledelsesutvikling/samtaler