Psykolog Jørgen O W Strand.

Jeg er utdannet ved NTNU i Trondheim og var ferdig cand. psychol i 2007. Siden 2003 underviste jeg med nåværende kollega Lars Røv på profesjonsstudiet ved NTNU om forsvarsmekanismer. I tillegg jobbet jeg som pleiemedhjelper deltid på Haukåsen psyk.sykehus. I samme periode drev jeg også med frivillig arbeid på Kirkens SOS krisetlf. Der var jeg i 5 år frem til 2007 og hadde roller som tlf.vakt, veileder og styremedlem. Jeg har vært og er medlem av NorskPsykologForening siden studietiden.

 

ARBEIDSERFARING.

I 2006 fikk jeg jobb av min tidligere veileder på studiet ; psykologspesialist Tore Johnsen på Brøset Poliklinikk. Der jobbet jeg med allmennpraksis som kiliniker. Pga av jobb før endte studier  ble hovedoppgaven min om Ledelse og sykefravær forsinket(se om kursholder) og jeg fikk lisens som klinisk psykolog jan 2008. Da fikk jeg fast jobb  som en del av en gruppe som skulle danne AmbulantAkuttTeam som nå er et satsningområde i norsk psykiatri. Jeg fortsatte i jobben på det som ble Nidaros DPS frem til 2012 da jeg sluttet i det offentlige. Fra 2009 jobbet jeg ved siden av i privat praksis på THpsykologsenter som jeg jobbet fulltid fra 2012.  I tiden på Nidaros DPS har jeg tilsammen et års erfaring på sengepost med fokus på personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og akuttpsykiatri. Behandling og bulimi er et av mine spesialfelt. Ellers fikk jeg en omfattende kompetanse i medisinbruk for psykiske lidelser gjennom tett samarbeid med ulike psykiatere både på Brøset og Nidaros DPS. Jeg har også lang erfaring med behandling av rus og spilleavhengighet.

 

VIDEREUTDANNELSER

  I 2008 begynte jeg på på spesialisering på NPFs spesialistutdanning for å bli psykologspesialist i klnisk voksenpsykologi. Jeg mangler et års barnepraksis fra å være ferdig psykologspesialist. Samtidig gjennomførte jeg 2 års innføringsseminar på Psykodynamisk instituttt i Oslo . Dette er en svært krevende videreutdanning og min foretrukne arbeidsmetode, dvs evidensbasert korttids psykodynamisk  psykoterapi. Metoden er laget av tidligere professsor ved Harvard medicalschool Leigh Mccullough, og er publisert i anerkjente tidskrifter som American Journal of Psychiatry (Svartberg/Stiles 2003) og er effektiv mot en rekke lidelser som angst depresjon og spiseforstyrrelser mm. Den er også effektiv i konflikthåndtering i arbeidslivet. I tillegg har jeg gjennomført en rekke kurs/seminarer i bla behandling av spiseforstyrrelser, Borderline personlighetsforstyrrelser, parterapi, emosjonell terapi, kortids psykodynamisk psykoterapi, ledelse samt en rekke andre fagfelt.

 

LEDELSESUTVIKLING/KURSVIRKSOMHET

I min hovedpraksisperiode jobbet jeg ved Coperiosenteret under Professsor Tore Stlies. Halve tiden det året var jeg med på et stort leldelsesutviklingsprosjekt gjennomført av Lean Leadership under veiledning av Prof Stiles. Der lærte jeg mye om arbeidskonflikter, ledelsesproblematikk, personlightstester av ledere, konflikthåndtering og det var der jeg holdt mitt første videobaserte kurs om konflikthåndtering sammen med kollega Lars Røv.Dette kurset har jeg holdt en rekke ganger med gjennomgående gode tilbakemeldinger både fra Næringslivet og NTNU. For mer info se avsnitt om kursvirksomhet. Erfaringen fra hovedpraksis  ga meg en unik innføring i arbeidslivsproblematikk som har vært svært viktig i min praksis med ledere, tillitsvalgte, arbeidskonflikter, idrettsutøvere og sykemeldte mm. Jeg underviste også en periode på grunnfag i arbeids-og organisasjonspsykologi ved NTNU under veidledning av 1amanuensis Kjell Nytrø. Sammen med ovenevte Stiles og Prof Nordahl er han mine referansepersoner som foreleser/kursholder . Jeg har også samarbeidet tett med Trondheim AOF i kursing av tillitsvalgte, verneombud oa.Alle mine  kurs har fått gode tilbakemeldinger og spesielt konflikthåndtering og arbeidslivspsykopaten har vært og er populære.

 

OPPSUMMERT

For den som har lest alll informasjonen om meg som fagperson håper jeg at det er kommet frem at jeg har  bred og mangfoldig erfaring som kliniker og kursholder/foreleser. Mine spesialfelter er behandling av angst,depresjoner, spise- og personlighetsforstyrrelser,  parterapier, rus/avhengighet, ledelsesutvikling, arbeidskonflikter og  div kurs for arbeidslivet og bred undervisningserfaring. Min nåværende hovedoppdragsgiver er Norsk Arbeidshelse AS hvor jeg har tilbakeføring av langtidssykemeldte som hovedfokus. For kliniske referanser har jeg psykologspesialist Tore Johnsen og psykologspesialist Einar Røsshag som begge har vært mine veiledere over lengre perioder. For undervisningsreferanser er det Prof Stiles og Prof Nordahl, 1amanuensis/psykologspesialist Kjell Nytrø samt Trondheim AOF som kan kontaktes.

Jeg har stor glede av å kunne hjelpe andre mennesker med deres problemer og er stolt av min karriere som psykolog. For annen og mer utfyllende info kan jeg nås på tlf 98617833.