Priser for konsultasjon 45min/kurs for næringslivet

individualterapi 900KR

parterapi            1000KR

kurs for næringslivet 7500KR pr  dag, pris kan diskuteres

for mere informasjon om kurs/kursholder les tekstene

Litt om Kursholder

 

Undertegnede er klinisk psykolog og jobber som privatpraktiserende psykolog i eget firma  Jeg har undervist ved NTNU, psykologisk institutt siden 2003 og foreleser både klinisk og i arbeids- og organisasjonspsykologi. Arbeidsattest fra professor Nordahl ved NTNU kan fremlegges. Videre har jeg etter hvert flerårig erfaring som kursholder/foredragsholder for en rekke store organisasjoner som NSB, Tine, Jernbaneverket, Hydrotech, Kriminalomsorgen, internundervisning ved St.Olav , lederutviklingsprogram i regi av Lean Leadership.  I 2009 underviste jeg også for Psykologforeningen ved spesialistkurs om konflikthåndtering. Jeg har fått gjennomgående gode tilbakemeldinger og legger ved et eksempel på kurs som ble holdt for NSB og Jernbaneverket våren 2008. Der er jeg invitert tilbake for fjerde år på rad.  Satt også i en arbeidsgruppe som skal lage en ny lederstruktur i en stor omstillingsprosess ved St.Olav-sykehus. Har også erfaring som styremedlem for Kirkens SOS i Trondheim. For referanser kan førsteamanuensis ved NTNU Kjell Nytrø, Tore Strøm ved AOF eller Kjell Ness i Jernbaneverket kontaktes. Pr i dag  driver jeg en privat praksis med hovedfokus på klinisk arbeid og kurs/lederutviklingsarbeide.  For tiden jobber jeg med hovedoppdrag for Norsk Arbeidshelse med tilbakeføring av sykemeldte klienter til arbeidslivet.

 

Konflikthåndtering

 

Den beste måten å unngå konflikter på arbeidsplassen er å unngå at de faktisk oppstår. Ved å lære mer om egne og andres ubevisste reaksjonsmønster vil man tilrettelegge vanskelige samtaler for å unngå splittende konflikter.  Mestringsmekanismer  er hjernens metode for å håndtere stress og angstrelaterte følelser. Begrepet er velkjent gjennom over 50 års forskning innenfor psykologi og kommunikasjon. Kurset er videobasert, med undervisningsvideo som er produsert av Ole Petter Klepp som er frilanser og jobber for NRK. Det varer ca 4 timer og er holdt en rekke ganger bl.a. gjennom Aof, Kriminalomsorgen, NSB, Jernbaneverket, Jernbaneforbundet, Tine, Nettbussen,  profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU, lederutviklingsprogram i regi av Lean Leadership og legekonferanser. Innleder tilpasser kursets vanskelighetsgrad etter deltakernes ferdighetsnivå.  For deltakerevaluering se vedlegg.

 

Psykopater i arbeidslivet

 

Å ha en medarbeider med psykopatiske trekk kan skape store problemer på din arbeidsplass. Forskning viser at mange ledere har betydelig flere psykopatiske trekk, enn det som er gjennomsnittet i befolkningen.  Store svindler som er gjennomført er ofte gjort av individer med psykopatiske trekk. Hva kjennetegner en psykopat, hvordan kan disse avsløres og hva kan gjøre for å unngå å ansette dem. Dette er en del av hva forelesningen omfatter. Den er basert på den seneste forskning og er laget med kyndig veiledning av professor Kirsten Rasmussen som er Norges ledende ekspert på psykopati. Forelesningen varer ca 2 timer og er holdt sammen med ovennevnte kurs for NSB, Tine, Aof med flere.

 

Sunn endring i organisasjoner

 

Omstilling er en del av hverdagen for organisasjoner både privat- og i det offentlige. Forskning viser at over halvparten av endringsprogrammene i store og mellomstore organisasjoner er mislykket. Videre ser vi at 75-83% at fusjoneringer som er gjennomført anses som mislykkede. Det er like viktig å se på hva som er gått galt hos ulike organisasjoner, som hos de som har lykkes. Denne forelesningen er en gjennomgang av ulike fallgruber som kan ramme endringsprosesser. Den er også et godt utgangspunkt for gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner. Forelesningen varer 2-3 timer. Den er holdt for ulike bedrifter i regi av Trondheim AOF.

 

Ledelse og sykefravær

Det finnes etterhvert evidensbasert forskning som viser at god ledelse fører til trivsel på arbeidsplassen, økt produksjon

og redusert sykefravær. Forelesningen gir en grundig gjennomgang av Transformasjonsledelse og kollektiv mestringskompetanse ( følelsen av å tilhøre et velfungerende team) og hvordan dette påvirker sykefraværet ved Helseregion Midt-Norge. Foredraget varer i 2 timer og er holdt for en rekke bedrifter i regi av Trondheim-Aof og i ulike fora ved St.Olav-sykehus. At ledelsesstil påvirker sykefravær er neppe overraskende for deltagere i arbeidslivet. Likevel finnes det få studier som er gjort i den psykologiske forskningen. Foredraget er basert på en studie som er gjort av undertegnede ved NTNU, i samarbeid med psykolog Lars G. Røv. Vi fant klare sammenhenger mellom TransformasjonsLedelse, kollektiv mestringskompetanse og redusert sykefravær. Transformasjons ledelse er uten sammenligning den lederstilen som er forsket mest på, og hvor man har funnet at TL gir økt produktivitet, mer fornøyde medarbeidere og lavere sykefravær.

 

Mobbing/helseskadelig ledelse

 

Mobbing på arbeidsplassen er et stort problem på norske arbeidsplasser. I 2006 trådte en ny arbeidsmiljølov i kraft. Mobbing er således noe alle virksomheter i Norge må være forberedt på å håndtere og forebygge. Forelesningen tar for seg en beskrivelse av mobbing som fenomen og begrep. Videre ser vi på resultater fra viktige studier på et felt hvor Norge har vært et foregangsland. Hva er årsakene til mobbing og hvilke konsekvenser har det for dem som mobbes. Forelesningen er et utmerket utgangspunkt for diskusjon og prosessoppgaver. Den er holdt for en rekke bedrifter i regi av Trondheim-Aof

 

Kroppsspråk

Kroppsspråk er per definisjon ubevisst og er derfor vanskelig å ha kontroll over.  Denne forelesningen tar for seg hvordan du kan gjøre et godt inntrykk på andre, hvordan knytte kontakt med andre og få til et samarbeid. Vi går også gjennom hvordan man ved hjelp av kroppsspråk kan øke evnen din til å bli en mer suksessfull forhandler. Videre ser vi på hvordan man gjenkjenner tilnærmelser eller maktspill, og å forstå det usagte. Avslutningsvis ser vi på om det er mulig å avsløre løgn ved hjelp av kroppsspråk og hvordan kvinner og men bruker det til tilnærme seg hverandre. Foredraget er illustrert ved eksempler. Det er holdt for en rekke bedrifter i regi av Aof-Midt Norge